CẦU SIÊU VÀ CẦU AN

 

Quý vị nào cần viết SỚ CẦU AN CHO GIA ĐÌNH, CẦU SIÊU CHO THÂN NHÂN ĐÃ QUÁ VÃNG, CẦU HÓA GIẢI OAN GIA TRÁI CHỦ, và CẦU SIÊU CHO LỊCH ĐẠI TỔ TIÊN; thì xin quý vị làm theo các cách hướng dẫn phía bên dưới.

Quý vị có thắc mắc về cầu an và cầu siêu chăng? Xin tìm hiểu qua Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 36 do Đại Đức Tiến Sĩ Thích Đồng Thành thuyết giảng.

Lưu ý trước khi điền sớ:

- Để góp phần lợi lạc cho quý Phật tử viết sớ và cho vong linh mà quý vị viết vào sớ. Xin quý vị khi viết sớ cần phải có tâm cung kính vì đây là huệ mạng chân thật của mỗi một vong linh. Trước khi viết sớ thì phải nên niệm Phật 10 lần, mỗi lần 10 câu. Quán chiếu vong linh có tên sẽ được về tham dự và được lợi lạc lớn trong pháp hội. Mỗi một ô nhỏ chỉ ghi một danh tên, không được ghi chung 2 hay 3 cái danh tên trong một ô nhỏ.

- Nếu quý vị muốn in ra tại nhà và đem tới Pháp hội thì sớ in hay viết ra nên để phẳng phiu, không được gấp hay cuộn lại, nên cho vào phong bì khổ A4 để nơi sạch sẽ và tôn kính. Sớ cầu siêu bằng giấy mầu vàng, sớ cầu an bằng giấy màu đỏ vì đây là quy định của Tịnh Tông Học Hội.

 

CÁCH HƯỚNG DẪN GHI SỚ THỨ 1:

1. Video hướng dẫn cách ghi sớ - xin bấm vào link này

2. Chọn mẫu sớ phía bên dưới (đem con chuột tới hình mẫu sớ và bấm bên trái con chuột)

3. Điền vào mẫu sớ theo hướng dẫn (đem con chuột tới hình dấu hỏi thì phần hướng dẫn sẽ hiện lên) - xóa bỏ tin tức mẫu và điền tin tức của quý vị vô sớ.

4. Lưu lại sớ quý vị đã điền với tên mới (Thí dụ: tên mẫu sớ là "baivicauan - tenquyvi.pdf" thì sớ của quý vị sẽ đổi thành "baivicauan - NguyenVanA.pdf") vô máy vi tính.

5. Gởi sớ của quý vị tới email sau đây: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video hướng dẫn gởi sớ bằng gmail, yahoo và hotmail - xin bấm link này


6. Ban tổ chức sẽ trả lời lại cho quý vị sau khi đã nhận được email từ quý vị. Quý vị nào đã gởi sớ rồi mà không thấy trả lời lại sau vài ngày, xin quý vị liên lạc với ban tổ chức xem sớ đã tới nơi chưa. Ban tổ chức sẽ xem email mỗi ngày và cố gắng trả lời cho quý vị trong thời gian ngắn nhất.

 

cauanchogiadinh  causieuthannhandaquavang 
 cauhoagiaioangiatraichu  lichdaitotien

 

CÁCH HƯỚNG DẪN GHI SỚ THỨ 2:

1. Chọn mẫu sớ phía bên trên (đem con chuột tới hình mẫu sớ >>> bấm bên phải con chuột >>> chọn "Save target as..." hoặc "Save link as...")

2. Lưu lại sớ quý vị với tên mới (Thí dụ: tên mẫu sớ là "baivicauan_tenquyvi.pdf" thì sớ của quý vị sẽ đổi thành "baivicauan_NguyenVanA.pdf")

3. Mở sớ và điền theo hướng dẫn trong sớ (đem con chuột tới hình dấu hỏi thì phần hướng dẫn sẽ hiện lên) - xóa bỏ tin tức mẫu và điền tin tức của quý vị vô sớ.

4. Lưu lại sớ đã điền rồi của quý vị vô máy vi tính.

5. Gởi sớ của quý vị tới email sau đây: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Ban tổ chức sẽ thông báo sau khi đã nhận được email từ quý vị. Trường hợp quý vị nào đã gởi sớ rồi mà không thấy ban tổ chức thông báo sau vài ngày, xin quý vị liên lạc với ban tổ chức xem ban tổ chức đã nhận được sớ chưa. Ban tổ chức sẽ xem email mỗi ngày và cố gắng trả lời cho quý vị trong thời gian sớm nhất.

 

QUÝ VỊ GẶP TRỤC TRẶC KHI ĐIỀN SỚ?

1. Sớ không hiện lên hay không viết vào sớ được: xin quý vị hãy tải chương trình "Adobe Reader X" hoặc mới nhất từ trang www.adobe.com

2. Quý vị viết tiếng việt không được hoặc không giống như font trên sớ: xin quý vị dùng "Unikey" với bãng mã "Unicode" cách gõ VNI. Quý vị có thể tải ở trang www.unikey.org

3. Quý vị vẫn không điền được hoặc không làm được xin quý vị hãy nhờ bạn bè hoặc người xung quanh biết về máy vi tính giúp đỡ.

4. Trong trường hợp lực bất tòng tâm:

- Xin quý vị hãy gởi email hoặc liên lạc với ban tổ chức tại địa phương.

- Hoặc tới nơi tổ chức sớm khoảng 1 tiếng để ban tổ chức ghi sớ giùm quý vị.

- Xin quý vị lưu ý là sớ được ghi tại nơi diễn ra Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm chỉ sử dụng được ngay trong lúc đó, chứ không được gởi qua các Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm ở nước khác vì thời gian eo hẹp.

 

 

 

JoomShaper